Følgende jakttider gjelder for 2023

Hare 10.09 - 28.02
Rev 10.09 - 28.02
Mår 01.11 - 28.02 (fangst av Mår med felle er tillatt frem til 15.3)
Due 10.09 - 23.12
Rugde 10.09 - 23.12
Ender 10.09 - 23.12

Ingen jakt eller trening i juleuka

Storfugl, jerpe og ekorn er fredet i Ramnes grunneierlag sine områder.


Jaktkortpriser for 2022:

Gjesterkort - kr 150,-
Juniorkort - kr 200,-
Grunneierkort - kr 400,-
Innenbygd. - kr 700,-
Utenbygd - kr 1000,-
Flere soner - kr 700,-

Jaktkort kjøpes av soneansvarlig oppgitt nedenfor fra midten av August:

Sone 01/02 kart
Ole Christian Langedrag, tlf 909 74 593, Epost: Ocl@himberggard.no
Kart i pdf

Sone 03 kart
Bjarne Foss, Tlf 906 37 785, Epost: Bjarne@kjellfoss.no
Kart i Pdf

Sone 04 kart
Frank Ottar Hansen, Tlf: 905 64 596, Epost: Frottar@online.no
Kart i pdf

Jegere og hundeeiere bes merke seg følgende:
Båndtvang fra 01.04 - 20.08

Trening av hund krever tillatelse fra grunneier utenom ordinær jakttid.
Slipp av hund/trening er forbudt i juleuka.
Jaktkort gir ingen automatisk rett til motorisert ferdsel på private skogsveier.
Hunder skal være sauerene.

Vær snille å ta med dere det som ikke brenner fra kaffebålet.
Jaktkort returneres i utfylt stand umiddelbart etter avsluttet jaktår.
Meld fra om sykdom, defekter, etc som oppdages på viltet.
Rev som felles skal meldes til grunneierlaget.

For beverjakt ta kontakt med Frank Ottar HansenVi ønsker dere god jakt

Mvh
Ramnes grunneierlag
vipps-rgb-oransje-pos-e1533561859765
Vippsnr: 545188
(Kun etter avtale med selger av jaktkort)