Ramnes grunneierlag består av grunneiere fra Fon og Ramnes.
Grunneierlaget forvalter småviltjakt og fiskerettigheter i området.Nyheter:

Årsmøte ble avholdt 26 Mars på Stange gjestegård.
Styret består av:


Leder
Frank Ottar Hansen
Tlf: 905 64 596

Bjarne Foss
Axel Herman Holt
Martin Hvidsten
André Bakke


Fiskeutvalget består av:

Leder
Tor Lid Wåle
Tlf: 922 69 923

Tone Kihle
Vigbjørn Bue


Ramnesgrunneierlag@gmail.com

Vedtekter for Ramnes Grunneierlag