Ramnes grunneierlag består av grunneiere fra Fon og Ramnes.
Grunneierlaget forvalter småviltjakt og fiskerettigheter i området.

Styret består av:

Leder
Frank Ottar Hansen
905 64 596
Frottar@online.no
Kasserer
Axel Herman Holt
911 19 447
Axel.Herman.Holt@felleskjopet.no


Sekretær
Ole Christian Langedrag
909 74 593
Ocl@himberggard.no


Styremedlem
Bjarne Foss
906 37 785
Bjarne@kjellfoss.no


Styremedlem
André Bakke
414 75 352
Andrbakk@online.no


Leder fiskeutvalg
Tor Lid Wåle
922 96923
Torlidw@online.no