Ramnes grunneierlag består av grunneiere fra Fon og Ramnes.
Grunneierlaget forvalter småviltjakt og fiskerettigheter i området.

Styret består av:

Leder
Frank Ottar Hansen
Tlf: 905 64 596

Bjarne Foss
Axel Herman Holt
Ole Christian Langedrag
André BakkeFiskeutvalget består av:

Leder
Tor Lid Wåle
Tlf: 922 69 923

Tone Kihle
Vigbjørn Bue


Ramnesgrunneierlag@gmail.com